යාපනයේ කොටි ගීත නැවතත් වාදනය කෙරේ…වෙනසේ බලේ!!

මතිවරණ කොමසාරිස්වරයා උපදෙස් දී ඇති පරිදි වීමුක්ති කොටි වැනි වචන පළාත් පාලන මතිවරණයේදී යොදා ගැනීම තහනම්ය. එවැනි නීතියක් පනවා ඇති අවස්තාවක යාපනයේ පළාත් පාලන මැතිවරණ ප්‍රචාරක ව්‍යාපාරයකදී එල්.ටී.ටී.ඊ.ගීත කීපයක් වාදනය කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් යාපනය පුරා දැඩි නොසන්සුන් තත්ත්වයක් හට ගත් බව වාර්තා වේ.

මෙය සම්බන්ධයෙන් යාපනයේ දේශපාලනඥයින් කිහිප දෙනෙක් විසින්  මැතිවරණ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියා මධ්‍යස්ථාන වෙත දැනුම් දී ඇත.

මෙම රැස්වීමේ සිටි තරුණයින්ගේ සතුව තිබූ ජංගම දුරකතන වල ප්‍රභාකරන්ගේ ඡායාරූප තිබූ බවත් එල්.ටී.ටී.ඊ.සංවිධානයේ ගීත වාදනය වන අවස්ථාවේදී එම තරුණයින් ජංගම දුරකථන ඔසවමින් සිටි බවත් සිද්ධිය දුටු පිරිස් වාර්තා කර ඇත.

 

editor

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප