රංජන් සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවතට !

දිවුල පිටිය ආසනයේ එජාප ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා  ඉවත් කර හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ආචාර්ය කිත්සිරි මංචනායක මහතා නව ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප