රංජන් සංවිධායක ධුරයෙන් ඉවතට !

දිවුල පිටිය ආසනයේ එජාප ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රංජන් රාමනායක මහතා  ඉවත් කර හිටපු පළාත් සභා මන්ත්‍රී ආචාර්ය කිත්සිරි මංචනායක මහතා නව ආසන සංවිධායකවරයා ලෙස පත් කර තිබේ.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප