රජයෙන් විසදුමක් නොදුන් ගැටලුවට විසදුමක් වෛද්‍ය සංගමය ජාත්‍යන්තරයෙන් පතයි!

මාළඹේ පෞද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල ගැටළුවේදී රෝගීන්ගේ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධයෙන් වත්මන් රජය කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව ජාත්‍යන්තරය දැනුවත් කිරීමට පියවර ගන්නා බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසා සිටියි.

එහි සභාපති විශේෂ වෛද්‍ය අනුරුද්ධ පාදෙණිය  කියා සිටියේ වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතියකින් තොරව රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීමේ පුද්ගලයන් පුහුණු කිරිම ජාත්‍යන්තරය පිළිගත් ආචාර ධර්මවලට පටහැනි බවයි.

(Visited 13 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප