වෙනස්වන ගෝලීය ප්‍රවණතා හා ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන කතා කල ආකාරය රටට වැඩිම හානිය මේ ආණ්ඩුවෙන් video

< අප රටේ කැපීපෙනෙන අංශ කීපයක් ඔස්සේ හරවත් දේශන කීපයකින් සමන්විත වූ වියත්මග සමුළුව,එදා මෙදා තුර පැවැත්වූ සමුළු අතර නව ආරක සමුළුවක් බවට පත්වුණා. රටේ දේශපාලඥයින් විද්වතුන් කලාකරුවන් ඇතුළු සියලු අංශ නියෝජනය කරමින් අති විශාල ජනතාවක් මේ සඳහා සහභාගී වී සිටීම සතුටට කරුණකි. https://www.youtube.com/watch?v=LjMF78WUIZ0&t=206s

(Visited 345 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප