රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය ඉතා පහල මට්ටමක!

වර්තමානයේදී රටේ ආර්ථික කළමනාකරණය ඉතා පහල මට්ටමකට පත්ව ඇති බව ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා පවසයි.
ඔහු පෙන්වාදෙන්නේ මේ හ්තුවෙන් රටේ කාර්යයන් බොහෝමයක් අඩපණ වී ඇති බවයි.
මාධ්‍ය හමුවකට සහභාගී වෙමින් ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා මේ බව කියා සිටියේය.
රටේ වත්මන් තත්ත්වය ආණ්ඩුව විසින් තේරුම්ගත යුතුව පවතින බව ඔහු පවසයි.
(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප