රට බෙදලා බලාපොරාත්තු වන සංහිඳියාව කුමක්ද….

රට බෙදා වෙන් කරමින් සංහිදියාව ගොඩනැගිය නොහැකි බව හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගොඨාභය රාජපක්ෂ පවසනයි.. ඔහු මේ බව කියා සිටියේ එළිය සංවිධානය පැවැත්වූ සම්මන්ත්‍රණයකට මහනුවරදී ඊයේ එක්වෙමිනි.

එහිදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා සඳහන් කළේ මෙරට ජනතාව සහයෝගයෙන් ජීවත්වීමේ ඉඩකඩ ඇහිරීමට අවශ්‍යථාවක් නොමැති බවයි.

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප