රනිල්-මෛත්‍රී ආණ්ඩුව ආරම්භ කලාට පසු රටේ ණය බර 39% න් වැඩිවෙලා!

වසර 2015 වත්මන් ආණ්ඩුව බලයට පත්වීමෙන් පසුව රුපියල් බිලියන 2,896 ක ප්‍රමාණයක් ණය ගෙන ඇතැයි මහ බැංකු වාර්තාවලින් හෙළිව තිබේ.

වසර 2015 වන විට රුපියල් බිලියන 7,390ක ණය බරක් තිබී ඇති අතර වර්තමානයේ එම ණය බර රුපියල් මිලියන 10,286කි.

ඒ අනුව වත්මන් ආණ්ඩුව පසුගිය වසර දෙකහමාරක කාලය තුළ තිබූ ණය ප්‍රමාණය 39%කින් ඉහල දමා තිබේ.

ලංකාවේ නොගෙවූ ණය අතර පළමු විධායක ජනපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ කාලය තුළ සිට මහින්ද රාජපක්ෂ සමය දක්වාම ගත් ණය ඇතුළත්ව ඇත.

අදාළ කාලය තුළ ගත් ණය සමස්ථ ණයෙන් 61%ක ප්‍රමාණයකි.

පසුගිය වසර දෙකහමාර තුළ යහ පාලන ආණ්ඩුව ලබාගෙන ඇති රුපියල් බිලියන 2,896 ක ණය ප්‍රමාණයට හම්බන්තොට වරාය ඇතුළු අනෙකුත් ගණුදෙණුවලින් ආණ්ඩුව ලබාගෙන ඇති මුදල් ඇතුළත්ව නොමැත.

මෙවර අයවැය ලේඛනයෙන් ලබන වසරේ (2018) රජයේ ණය වාරික හා පොලී ගෙවීමට රුපියල් කෝටි එක්ලක්ෂ අනූහත් දහසක් (රුපියල් කෝටි 1,97,000) ඇස්තමේන්තු කළ මුදලට ඇතුළත්කර ඇත.

(Visited 5 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප