“රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා අදාල අමාත්‍යාංශයෙ කටයුතු වලින් බැහැරවිය යුතුයි ” ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් කේන්ද්‍රයේ ජේෂ්ඨ බැංකුකරු රුසිරුපාල මහතා පවසයි .

ශ්‍රී ලංකා මානවහිමිකම් කේන්ද්‍රය කොලබදී  මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වා තිබුනා .එහිදී අදහස් දැක්වූ ජේෂ්ඨ බැංකුකරු රුසිරුපාල තෙන්නකෝන් මහාතා .

මේ වගේ තත්වයක් තියෙද්දී විශේෂයෙන්ම ඒක අදාලවෙලා තියෙන්නේ අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් නිර්දේශ කරලා, එතුමා විසින් ආදේශ කරලා ,එතුමාගේ විශේෂ අවශ්‍යතාවයෙන් පිට පත් කරනලද පුද්ගලයා සම්බන්දයෙන් වෙලා තියෙද්දී ,ඔහු අද රටේ නැතුව ඉන්දැද්දී ,ඔහුට විරුද්දව ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට නිර්දේශිතව තිබෙද්දී ,ඔහුට දණ්ඩනයක් පැනවිය යුතු බවට වාර්තාවේ සදහන් වී තිබියදී ,ඔහුගෙන් අයවියයුතු අලාභය කොපමණද කියලා සන්ක්‍යාත්මකව සදහන්ව තිබියදී ඒ ගැන වචනයක්වත් සදහන් කරන්නේ නැතුව ඒ පුද්ගලයන්ට දඩුවම් පැමිණවීම ගැන ,ඔවුන්ට විරුධව කටයුතු කිරීම ගැන ඔවුන්ට විරුද්ධව නගා ඇති චෝදනා ලංකාවේ අධිකරණයක් මගින් බලගැන්වීම ගැන කතා කරන්නේ නැතුව ඒ ගැන ගතයුතු පියවර ගැන සදහන් නොකර ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව රදවාගෙන තියෙන පර්පචුවෙල් ට්‍රේසේරීස් සමාගමේ කිසියම් මුදලකින් ඒ වටිනා කමින් මේ වංචාව ආවරණය වන බවක් රටේ ජනතාවට පෙන්නුම් කිරීමට උත්සහ කිරීම ඉතාමත්ම අපිට කියන්න වෙන්නේ වැරදි සහගත ප්‍රකාශයක් බවයි අගමැතිතුමාගේ .සංක්‍යාත්මකව හදුනාගෙන තියෙන්නේ අවස්ථා කිහිපයකට පමණක් අදාළ වන අලාභයන් පමණයි .එහෙම තිබියදී ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුව රඳවා ගෙන තියෙන මුදල් ප්‍රමාණයක් ගැන සදහන් කිරීම අතිශයින්ම අසතුටුදායක තත්වයක් බවයි අපේ නිගමනය සහ අපේ අදහස .මේ වාර්තාවේම කියනවා බිලියන 8ක අයුතු අලාභයක් ,සහ රාජ්‍ය ආයතන කිහිපයකට නම්කරන ලද පාඩුවක් සිදුවෙලා තියෙනවා කියලා .මේ වාර්තාවේ කියනවා ඒ අලාභය මෙන් දෙගුනයක්වත් අඩුගනනේ අයකරගත යුතුයි .ඒ කියන්නේ බිලියන 16ක් එතනම අයකරගත යුතුයි කියලා තියෙනවා මේ වාර්තාවේ .ජනාධිපතිවරයා මේ වෙලාවේදී ගතයුතු පියවර කිහිපයක් තියෙනවා .වහාම බලපැවැත්වෙන පරිදි මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් ඉවත් කරගෙන වෙනත් අමාත්‍යාංශයකට පවරා ගෙන තවදුරටත් ඒ අමාත්‍යාංශය යටතේම පවත්වාගෙන යනුලබන ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ කර්යබාර්ය එක්කෝ ජනාධිපතිවරයා අතට ගතයුතුයි එසේ නැතහොත් ඒ ඇමතිවරයාගෙන් නිදහස් කරගෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයට ආපසු පවරා දියයුතුයි .අමාත්‍යවරයා මේ අංශය භාර අදාළ අමාත්‍යවරයා හැටියට සිටින රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා මේ අමාත්‍යාංශයේ කටයුතු වලින් බැහැර වියයුතුයි .

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප