රවිචන්ද්‍ර අශ්වින් වාර්තා පොත් අලුත් කරයි.

ඉන්දීය දග පන්දු යවන ක්‍රීඩක රවිචන්ද්‍ර අශ්වින් අඩුම තරග ගණනකදී ටෙස්ට් කඩුලු 300
සීමාව පසුකල පන්දු යවන්නා බවට අද දිනයේදී ශ්‍රී ලංකාව සමග පැවති තරගයේදී පත්විය.

(Visited 1 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප