රාජගිරිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම හේතුවෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි දුෂ්කරතාවයක

රාජගිරිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරීමත් සමග පුළුල් කිරීම ආරම්භ වූ බුද්ගමුව මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් අවසන් නොවීමෙන් ප්‍රදේශවාසීන් දැඩි අපහසුතාවකට පත්ව තිබෙනවා .

රාජගිරිය ගුවන් පාලම ඉදිකිරීම් කාලසීමාවේදී බත්තරමුල්ල දෙසට දිවෙන විකල්ප මාර්ගයක් ලෙස රාජගිරිය බුද්ගමුව මාර්ගය වැඩි වශයෙන් භාවිත වුනා .ප්‍රදේශවාසීන් පෙන්වාදෙන්නේ මේ නිසා මාර්ගය අබලන් වූ බවයි .පාලම ඉදිකිරීම් අතරතුර මාර්ගයේ සංවර්ධන කටයුතුද ආරම්භ කෙරුනා .කෙසේවෙතත් සංවර්ධන කටයුතු මන්දගාමී වීම සහ අක්‍රමිකවත්වීම හේතුවෙන්  පාරිසරික ගැටළු රැසක් මතුවී තිබෙනවා .ඉන් වඩාත් පිඩාවටපත්ව ඇත්තේ දෙපස වෙළදුන් සහ පදිංචිකරුවන් .

ගැටලුවට මුහුණපා සිටින පුද්ගලයෙකු දැක්වූ අදහස්  කිහිපයක් :

අපි කියන්නේ බලධාරීන්ට මේක ඉක්මනට ඉවරකරන්න කියලා .මොකද මේකෙන් ව්‍යාපාර කටයුතුවලට සෑහෙන්න බලපානවා .ගිය මාසෙත් දවස් දෙකක් විතර පාර වැහුවා .වහලා තමයි මේක හැදුවේ .ඒ කාලේ හොදට  බිස්නස් තියෙන කාලේ තමයි ඒක වුනේ .ඒ තියෙන රශ් එක දැන් නැහැ .මොකද කාණු දිහා බැලුවම උනත් පේනවා .කාණුවල කුණු පිරිලා ,එයාලා ගෙනාව බඩු දාලාගිහිල්ලා .අපි කියන්නේ මේක ඉක්මනින් හදලා දෙන්න කියලා .අපිට යන්න එන්න පාරක් නැහැ .පාර හදන්නෙත් නැහැ ,දුවිල්ල පිරිලා .පොඩි අයට පාරට එන්න බැහැ ,ජීවත්වෙන්න මාර්ගේ හොයාගන්න බැහැ අපිට .

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප