රාජපක්ෂ සමයේදී කිසිඳු අවස්ථාවක අනුමැතියකින් තොරව බැඳුම්කර නිකුත් කළේ නෑ !

බී.බී.සී ය සිදු කළ විමසීමක්දී ප්‍රතිචාර දක්වමින් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා සඳහන් කළේ තම පාලන සමයේදී කිසිම අවස්ථාවක මහ බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව බැඳුම්කර නිකුත් නොකළ බවයි.

එතුමා වැඩි දුරටත් කියා සිටියේ මෙය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරන ඕනෑම පරීක්ෂණයකට තමන්ගේ සම්පූර්ණ සහයෝගය ලබා දෙන බවයි.

 

 

editor

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්