රුසියාවේ ජනපති පුටින් හොකි ක්‍රීඩාවේ

62 හැවිරිදි රුසියාවේ ජනපති පුටින් පසුගියදා අයිස් හොකි ක්‍රීඩාවේ යෙදී තිබු අතර ඒ පිළිබධ මාධ්‍ය තුල  කතා බහක් ඇතිවී තිබෙනවා.

(Visited 7 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප