රු .ලක්ෂ 310ක් වටිනා නීතිවිරෝධි භාණ්ඩ තොගයක් අද රේගුව මගීන් ප්‍රසිධියේ විනාශ කිරීමට පියවර

රේගුව මගින් අත්අඩංගුවට ගත් රු .ලක්ෂ 310ක් වටිනා නිතිවිරිධි භාණ්ඩ තොගයක් ප්‍රසිද්ධියේ විනාශ කිරීම අද සිදුකිරීමට නියමිතයි .රේගු මාධ්‍ය ප්‍රකාශක සුනිල් ජයරත්න මහතා පැවසුවේ ජංගම දුරකථන ,රථ වාහන අමතර කොටස් ඇතුළු නීතිවිරිධි භාණ්ඩ රැසක් ඒ අතර වන බවයි .

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප