ලංකාවට නැවතත් අඩු පීඩන කලාපයක් දෙසැම්බර් 5සිට!

දැනට දකුණු අන්දමන් දූපත් ආසන්නයේ පීඩන කලාපයක් වර්ධනය වී ඇති අතර, එම අඩු පීඩන කලාපය ඉදිරි දිනවලදී වර්ධනය වෙමින් මධ්‍යම බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශය හරහා ඉන්දියානු ගොඩබිම වෙත ඇතුළු වන ආකාරයක් දක්නට ලැබෙන බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කර ඇත.

ඒ අනුව දෙසැම්බර් මස 05 සහ 06 වන දා වන විට මෙම පද්ධතිය ශ්‍රී ලංකාවට නැගෙනහිර දෙසින් දිවයිනට තරමක් ආසන්නයෙන් ගමන් කරනු ඇතැයි අනුමාන කෙරෙයි.

වායුගෝල තත්ත්වයන් වෙනස්වීම මත මෙහි ගමන් මාර්ගය වෙනස් විය හැකි අතර, මෙම පද්ධතියේ නවතම තත්ත්වය පිළිබදව නිරන්තර අවධානයෙන් පසුවන බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කළේය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප