ලංකාවේ 2017 උසස් පෙළ ඉහලින්ම සමත් වූ දරු දැරියන්!

ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ නිකුත් වූ අධ්‍යයන පොදු සහතික පත‍්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප‍්‍රතිපඵලවලට අනුව ඉහලම ප‍්‍රතිපඵලලබා ගත දරු දැරියන් පහත පරිදි වේ.

ජීව විද්‍යා විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ දිලිනි සඳුනිකා පලිහක්කාර.
දෙවන ස්ථානය – වෙන්නප්පුව ජෝසප් වාස් මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ හසිත ගීත් ගුණසිංහ .
තෙවන ස්ථානය -කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයේ ඉෂාන් ශාලුක රාමනායක.

 

භෞතික විද්‍යා විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – යාපනය හාර්ඩ්ලි විද්‍යාලයේ ශ‍්‍රීධරන් දුවාරකන්ට
දෙවන ස්ථානය – ගම්පහ බණ්ඩාරනායක විද්‍යාලයේ පමුදිත හිමාන් සෝමරත්න.
තෙවන ස්ථානය – යාපනය සාන්ත පැට‍්‍රික් විද්‍යාලයේ ජෙයරාජන් පෝල් ජාන්සන්

 

වාණිජ විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – මාතර සුජාතා විද්‍යාලයේ දුලානි රසන්තිකා
දෙවන ස්ථානය – කොළඹ මියුසියස් විද්‍යාලයේ කෞෂල්‍යා සුභාෂිනී දාබරේ
තෙවන ස්ථානය – කොළඹ සාන්ත පාවුළු බාලිකා විද්‍යාලයේ ෆාතිමා අකීලා ඉස්වර්

 

කලා විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – රත්නපුර සද්ධර්මාලංකාර පිරිවෙනේ පූජ්‍ය පත්බේරියේ මුනින්දවංශ හිමි
දෙවන ස්ථානය – කොළඹ සී.එම්.එස් බාලිකා විද්‍යාලයේ සහේලි ආචනා වික‍්‍රමනායක
තෙවන ස්ථානය – රත්නපුර ෆර්ගසන් උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ දිල්කි සදූපමා

 

ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – මාතර මහින්ද රාජපක්ෂ විද්‍යාලයේ පාරමී ප‍්‍රසාදි රන්සිරිනි
දෙවන ස්ථානය – කඹුරුපිටිය නාරන්දෙණිය මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ ප‍්‍රගති ඉෂාන් මධුෂංක
තෙවන ස්ථානය – නාරම්මල මයුරපාද මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ පසිදු ලක්ෂාන්

 

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – රත්නපුර සීවලී මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ ලක්ෂිත චතුරංග
දෙවන ස්ථානය – දෙබරවැව මධ්‍යමහා විද්‍යාලයේ රමේෂා ශ‍්‍රීමාලි .
තෙවන ස්ථානය – යාපනය වෙම්බඩි උසස් බාලිකා විද්‍යාලයේ කමලේෂ්වරී සෙන්දිල්නාදන්

 

පොදු විෂය ධාරාව දිවයිනේ ප‍්‍රථම ස්ථානය – කොළඹ දේවිබාලිකා විද්‍යාලයේ හිරුණි ශාක්‍යා අබේතුංග
දෙවන ස්ථානය – කොළඹ රාජකීය විද්‍යාලයේ ශවීන් භාෂිත තිලකරත්න හිමිකරගෙන තිබේ.
තෙවන ස්ථානය – කඳනා ද මැසනඩ් විද්‍යාලයේ බ‍්‍රැන්ඩන් ඇන්ටනී බයිනස්

(Visited 12 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප