ලංකා ක්‍රිකට් පිලට නික් පෝතස් නව පුහුණුකරු ලෙස පත්වෙයි

සිම්බාබ්වේ හා ඉන්දීය කණ්ඩායම සමඟ පැවතෙන තරග සඳහා නව පුහුණුකරු ලෙස නික් පෝතස් පත් කර ඇති බව වාර්තාවේ.

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කවුන්සිලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව දන්වා තිබේ.

(Visited 21 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප