ලැට්වියා ජනාධිපති ලංකාවට පැමිණේ!

ලැට්වියා ජනාධිපති රේමන් වොජොයින්ස් මහතා ඊයේ (06) පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියේය.

එතුමා 16 වැනිදා දක්වා මෙරට රැදී සිටින අතර ජනාධිපතිවරයා, අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ රජයේ ඉහළ පෙළේ නිලධාරීන් සමග සාකච්ඡා පැවැත්වීමට නියමිතව ඇති බව වාර්තා වේ.

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප