ලොකුගේ -ෆොන්සේකාට ජීවිතේට අමතක නොවන ලෙස පාර්ලිමේන්තුවේදී අමතයි!

වත්මන් ආණ්ඩුව සංවර්ධනය ගැන නිරන්තරයෙන් කතා කළත් කරදියාන විවෘත කසල රදවනය ගැන සාකච්ජා කරන සෑම අවස්තාවකම ඒ සදහා නිශ්චිත පිළිතුරක් ලබා නොදෙන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රි ගාමිණි ලොකුගේ මහතා පවසනවා.

මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්යාංශයේ වැයශීර්ෂ විවාදයට එක්වෙමින් මන්ත‍්‍රිවරයා මේ බව පැවසීය.

එහිදී ගාමිණි ලොකුගේ මහතා අදහස් ප‍්‍රකාශ කරන විටදි ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා සමග උණුසුම් වචන හුවමාරුවක්ද ඇතිවිය.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප