වයෝවෘද්ධ මැති ඇමතිවරු ඉවත්වී තරුණයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතුයි

ළුතර පැවති උත්සවයක් අමතමින් ජාතික සහජීවනය, සංවාද හා රාජ්‍ය භාෂා අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් පවසා සිටින්නේ වයෝවෘද්ධ පුද්ගලයින් දේශපාලනයෙන් ඉවත්වී තරුණයන්ට අවස්ථාව ලබා දිය යුතු බවයි

දියුණු රටවල ගැටලූ මතුවන අවස්ථාවලදී එහි වගකීම ගෙන මැති ඇමතිවරුන් ඉල්ලා අස්වන නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ එලෙස සිදු නොවන බව පහු දක්වා සිටියේය

(Visited 21 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප