වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන මහනාහිමියන් ජනතාගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි!

අස්ගිරි පාර්ශවයේ මහනායක අතිපූජ්‍ය වරකාගොඩ ශ්‍රී ඥානරතන මහනාහිමියන් අද (08)දින මාධ්‍ය වෙත විශේෂ ප්‍රකාශයක් නිකුත් කළහ.

එම ප්‍රකාශය කරමින් උන්වහන්සේ ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරමින් කියා සිටිය මැතිවරණ සමය තුළ බුද්ධිමත්ව කටයුතු කරන ලෙසයි.

(Visited 8 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප