වැඩ බැරි ආණ්ඩුව ගෙදර යවන්න එකතුවෙන්න!

අද (8)ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ආර්ථික පර්යේෂණ ඒකකයේ මාධ්‍ය හමුවට එක්වෙමින් මන්ත්‍රී බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසා සිටියේ එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැති ඇමතිවරුන්ට වැඩ බැරි අකාර්යක්ෂම ආණ්ඩුව නෙරපා හැර ජනතා හිතවාදී වැඩපිළිවෙළක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඒකාබද්ධය සමග අත් වැල් බැඳගන්නා ලෙසයි.

බැඳුම්කර සිද්ධියේ ප්‍රතිඵලයන් ලෙස ආර්ථිකය පැහැදිලි ලෙස කඩා වැටීමට ලක් වී ඇති බවත් පොලී අනුපාතය අසාමාන්‍ය ලෙස 100% වඩා වැඩි වී ඇති බවත් පැවසීය.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප