වියත්මග 2017 වාර්ෂික සමුලුවේ අරමුණ Video

වියත්මග වාර්ෂික සමුළුව -රට ඉදිරියට ගෙනයන්නට වියතුන් හා බුද්ධිමතුන්ගේ දැනුම හා නිර්මානශිලිභාවය රාජ්‍යතන්ත්‍ර ව්‍යුහයතුල දායක කරගන්නේ කෙසේද, පිරිපුන් දේශයක් වෙනුවෙන් තේමාව යටතේ පැවත්වුනු වියත්මග 2017 වාර්ෂික සමුලුවේදී හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වර්ථමානයේ රටේ ඇති ගැටලු වලට හේතුව හා වියත්මග ඉදිරි වැඩපිලිවෙල ගැන කතා කල ආකාරය

(Visited 36 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප