විහාරස්ථානයන්හි අයිතිය හා පරිපාලනය සම්පුර්ණයෙන්ම හිමිවන්නේ විහාරාධිපති හිමියන්ට පමණි!

රංගිරි දඹුලු විහරාස්ථානය හෝ මෙරට ඇති කිසිම විහාරස්ථානයක පරිපාලනයට අත තැබීමට ආණ්ඩුවට හෝ ආණ්ඩුවට සම්බන්ධ කිසිවෙකුට ඉඩ නොතබන බව අධිකරණ හා බුද්ධ ශාසන ඇමති විජේදාස රාජපක්‍ෂ මහතා පවසයි.

විහාරස්ථානයන්හි අයිතිය හා ඒවා පරිපාලනය කිරීමේ බලය සම්පුර්ණයෙන්ම හිමිවන්නේ විහාරාධිපති හිමියන්ට බවද ඇමතිවරයා අවධාරණය කරයි.

ඔහු මේ බව කියා සිටියේ ෙඔතිහාසික මහියංගන රජ මහ විහාර භූමියේ පැවති ආගමික උත්සවයක් අමතමිනි.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප