වෙනම ප්‍රාදේශීය සභාවක් ඉල්ලා කල්මුනේ හර්තාල්!

අමිපාර සයින්දමරුදු ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් වෙනම ප්‍රාදේශිය සභාවක් ඉල්ලිමට විරෝධය පාමින් කල්මුනේ ප්‍රදේශයේ හර්තාල් ව්‍යාපරයක් පැවැත්වුනි.

මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය නිසා නගරයේ සියලූම කඩ සාප්පු ,පාසල් සහ  රජයේ කාර්යාලද වසා දමා තිබුණි.

මඩකලපුව අක්කරපත්තුව මාර්ගයේ වාහන ධාවනය සිදුවුණු  අතර දින දෙකක් පුරාවට මෙම හර්තාල් ව්‍යාපාරය පැවැත්වීමට කල්මුනේ ජනතාව තීරණය කර ඇති බව සඳහන් වේ.

(Visited 5 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප