ශ්‍රී පාදස්ථානය බහුතර බෞද්ධ බල ප්‍රදේශයෙන් ඉවතට!

අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභාව තුනට කැඩීම නිසා මෙතෙක් කලක් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයට අයත්ව තිබුණු ශ්‍රී පාදස්ථානය  බහුතර බෞද්ධයන් වෙසෙන ප්‍රදේශයෙන් ඉවත් වී  ඇතැයි පැවැසේ.

නව මැතිවරණ ක්‍රමයට අනුකූලව සිදු කළ සීමා නිර්ණයේදී අඹ ගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ විශාලත්වය නිසා අඹ ගමුව,නොර්වුඩ් සහ මස්කෙළිය ලෙස කොටස් තුනකට වෙන් කිරීමට කටයුතු කර ඇත. මෙයින් බහුතර බෞද්ධ ජනතාවක් ජීවත් වන්නේ අඹගමුව ප්‍රදේශයේය.

නව සීමා නිර්ණයේදී ශ්‍රීපාදස්ථානය අඹගමුව ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයටම අයත් වන පරිදි සීමා නීර්ණ කටයුතු සිදු කරන්නැයි ප්‍රදේශ වාසීහූ අද (31)  ගිනිගත් හේන ප්‍රදේශයේදී උද්ඝෝෂණයක් ද  කළහ.

(Visited 9 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප