ශ්‍රී පාද සමය ඇරඹෙයි!

වසරේ අවසන් පොහෝ දිනය වන උඳුවප් පුර පසළොස්වක පොහෝ දිනයත් සමඟ සිරිපා වන්දනා සමය ද ආරම්භ විය.

ශ්‍රී පාදය වන්දනා මාන කර ගැනීම සදහා උදුවප් පොහොය දිනයෙන් ආරම්භ වන ශ්‍රී පාද සාමය ලබන වෙසක් පොහොය දක්වා පැවැත්වේ.

ශ්‍රී පාදය වන්දනාමාන කරනු ලබන සැදැහැවත් බැතිමතුන් ශ්‍රීපාදය අවට පරිසරයද අපිරිසීදු වන පරිදි සහ විනාශවන පරිදි පොලිතින් ඉටිකවර,ප්ලාස්තක් බෝතල් වැනි දේ නියමිත් ස්ථාන වලින් පමණක් බැහැර කරන ලෙස රජය ඉල්ලා සිටියි.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප