ශ්‍රී ලංකාවට අපකීර්තියක් දසුන් ශානක පන්දුව පලුදු කර අසු වේ.

අද දින(26) ඉන්දියාව සමග පැවති එක්දින තරගයේ පන්දු යවමින් සිටියදී දසුන් ශානක 50 වන පන්දු වාරයේදී
පන්දුව පලුදුකර ඇති බවට තරගතීරකවරයා ජගත් ක්‍රිකට් කෞන්සිලයට පැමිණිලි කර ඇත.
දසුන් ශානක එම වරද පිළිගෙන ඇති අතර ඔහුට දඩුවම් වශයෙන් තරග මුදලින් 75% ක දඩයක් සහ ඔහුගේ විනය වාර්තාවට දඩුවම් ලකුණු 3 ක්ද එක් කර තිබෙනවා.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප