ශ්‍රී ලංකා එක්දින නායකත්වය උපුල්ගෙන් තිසරට

ශ්‍රී ලංකා එක්දින සහ 20යි 20 කණ්ඩායමේ නායකත්වට තිසර පෙරේරා පත් කර තිබේ.
මෙතෙක් නායකයා ලෙස කටුතු කලේ උපුල් තරංගයි.
ඉන්දියාව සමග පැවෙත්වෙන එක්දින තරගාවලියේ නායකයා ලෙස  තිසර කටයූතු කරනු ඇති.
තරගාවලිය ආරම්බවන්නේ  ලබන 10 වෙනිදා සිටය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප