ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් 20 වන දා සිට වෙනස් වේ!

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කන්ඩායමේ ප්‍රධාන පුහුණුකරු ලෙස චන්දික හතුරුසිංහ මහතා දෙසැම්බර් 20 වන දා පත් කරන බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සභාපති තිලංග සුමතිපාල මහතා සදහන් කළේය.

(Visited 3 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප