සමහරු බැදුම්කර වංචාවට මාවත් අල්ලන්න යනවා!

බැඳුම්කර වංචාවට තමා ද සම්බන්ධ කර ගැනීමට ඊට සම්බන්ධ ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් උත්සහ දරමින් සිටින බව කෝප් කමිටු සභාපති පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුනිල් හදුන්නෙත්ති මහතා පවසයි.
මාතර කඹුරුපිටිය ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවකට එක්වෙමින් සුනිල් හදුන්නෙත්ති මන්ත්‍රීවරයා මෙම අදහස් පළ කළේය.
(Visited 3 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප