සයිටම් අර්බුධය නැවත ඇති නොවීමට වග බලාගන්න- GMO ජනපතිට ලියයි!

සයිටම් අර්බුධය නැවත ඇති නොවන ලෙස එයට මැදිහත් වී නිසි ක්‍රියාමාර්ග ගන්න යැයි කියමින් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය ජනපතිට ලිපියක් යොමු කර ඇත.
එහදී ඔවුන් කරුණු 3ක් මුල් කර ගනිමින් මෙම ලිපිය යොමු කර ඇති අතර ඔවුන් වැඩි දුරටත් දක්වා ඇත්තේ පොරොන්දු වූ පරිදි දෙසැම්බර් 31වනදා වන විට විසදුම් ලබා දෙන ලෙසයි.
ඔවුන් කරුණු පැහැදිලි කරමින් දක්වා ඇත්තේ ජනපති විසින් පත් කරන ලද නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය හර්ෂ ද සිල්වා ප්‍රමුක පිරිස නොවැම්බර් 20වනදායින් පසු මේ වන තෙක් මේ සම්බන්ධව කිසිම සාකච්චාවක් පවත්වා නොමැති බවයි.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප