සයිටම් විරෝධී උද්ඝෝෂණය

සයිටම් විරෝධී උද්ඝෝෂණයක් හේතුවෙන් කොළඹ-කොටුව ප්‍රදේශයේ ඕල්කට් මාවතේ වාහන ගමනා ගමනයට බාධා ඇති විය.

විරෝධතාව හේතුවෙන් ඕල්කට් මාවතේ එක් මං තීරුවක දැඩි රථවාහන තදබදයක් පැවතුනි.

අන්තර් ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැඳවුම්කරු ළහිරු වීරසේකර ඇතුළු පසුගිය දා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කළ එම සංවිධානයේ ක්‍රියාකාරී සමාජිකයින් නිදහස් කිරීම, සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීම යන කරුණු කිහිපයක් මුල් කර ගනිමින් සයිටම් විරෝධි ජන පවුර විසින් මෙය සංවිධානය කර තිබු අතර කොළඹ-කොටුව බෝ ගස ඉදිරි පිට පැවත් වෙන මෙම උද්ඝෝෂණය සඳහා සිවිල් ක්‍රියාකාරීන්, දේශපාලන නියෝජිතයින් ඇතුළු සමාජිකයින් රැසක් එක්ව සිටියේය.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප