සයිටම් – ස්ලිට් අවබෝධතා ගිවිසුමක්!

සයිටම් ආයතනය අහෝසි කර නව ආයතනයක් පිහිටුවීම සඳහා පසුගිය දෙසැම්බර් 30 වැනි දින රජය, සයිටම් ආයතනය හා මාලඹේ ස්ලිට් ආයතනය සමග අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කළ බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් දක්වා ඇත.

එම අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව සයිටම් ආයතනය අහෝසි කරමින් ඉදිරියේදී ස්ලිට් ආයතනය විසින් නව ආයතන දෙකක් පිහිටුවීමට නියමිතයි.

මෙම අවබෝධතා ගිවිසුම අනුව සයිටම් ආයතනය අහෝසි කර නව ආයතනයක් පිහිටුවීමට නියමිත අතර, සයිටම් ආයතනයේ වර්තමානයේ අධ්‍යාපනය ලබන සියලුම වෛද්‍ය සිසුන් සහ සයිටම් ආයතනයේ සියලුම වත්කම් හා වගකීම් ඊට පැවරෙනු ඇත.

රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව නිකුත් කළ නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ සයිටම් ආයතනයේ වත්මන් වෛද්‍ය සිසුන් උපාධිය ලබාගත් පසුව මෙම ආයතනයේ මෙහෙයුම් කටයුතු අවසන් කෙරෙන බවයි.

එමෙන්මල මෙම ආයතනයට අලුතින් සිසුන් බඳවා ගැනීමක් සිදු නොකෙරෙන බව නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

තවද 2019 වසරේ සිට සිසුන් බඳවා ගැනීම සඳහා නව ලාභ නොලබන ආයතනයක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බවද මෙහි සඳහන් වේ.

මේ අතර, අහෝසි කරන ලද සයිටම් ආයතනයේ සිසුන්ට ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව වෛද්‍ය උපාධිය ලබාදීමට නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට විරෝධය පලකරමින් අද ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව ඉදිරිපිට උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුනි.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප