සරසවි අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය අනිද්දා වර්ජනයේ.??

ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයීය අනධ්‍යන කාර්ය මණ්ඩලය ඉදිරිපත් කල ගැටලුවලට උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් වසර එකහමාරක් තිස්සේ විසඳුම් ලබාදෙන බවට දුන් පොරොන්දු මෙතෙක් ඉටු නොවූ බවත් අද (23) උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය සමඟ පැවැත්වෙන සාකච්චවෙදීත් මෙම ගැටළු වලට විසඳුමක් නොලැබුනොත් අනිද්දා (25)දීප ව්‍යාප්ත වැඩ වර්ජනයක නිරත වීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාලයීය වෘත්තීය සමිති ඒකාබද්ධ පෙරමුණ පවසයි.

(Visited 4 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප