ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති ගෙන් LTTE කොටින්ට දේශපාලනය ඒමට ක්‍රම සහ විධි!

ද්‍රවිඩ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ නායක ආනන්ද සංගරී සහ ස්විස්ටර්ලන්ත තානාපති කාර්යාල දේශපාලන කටයුතු පිළිබද ප්‍රධාන නියෝජිතවරයා ඊයේ යාපනයේදී පැය 3ක සාකච්චාවක් පවත්වා ඇති බව වාර්තා වේ.

මෙම සාකච්චාව පවත්වා ඇත්තේ ආනන්ද සංගරී මහතාගේ නිවසේදීය.

මෙහිදී ප්‍රධානව සාකච්චා කොට ඇත්තේ හිටපු LTTE කොටි නායකයින් දේශපාලනයට පැමිණීම සහ එහිදී ඔවුන්ට ඇතිවී ඇති ගැටළු සම්බන්ධවයි.මෙහිදී මේ පිලිබඳ ඉතා දීර්ඝ සාකච්චාවක් පවත්වා ඇති අතර අද දින ඔහු TNA සහ අනෙකුත් පක්ෂ හමු වීමටද නියමිතයි.

(Visited 2 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප