සාරි පොටක් ඉස්සීමට සිසුන් 250 යොදා ගැනීමට වැරදි සරත් ඒකනායක නෙමෙයි අධ්‍යාපන ලේකම්වරයායි- නිලූකා ඒකනායක

සාරි පොටක් උස්සාගෙන යෑම සදහා පාසැල් ළමුන් 250 යොදා ගැනීමේ සිදුවීමට මධ්‍යම මහ ඇමති සරත් ඒකනායක වරදකරුවෙකු නොවන බවත්, මෙම සිද්ධියට අධ්‍යාපන ලේකම්වරයා වගකිය යුතු බවත් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුරවරිය නිලූකා ඒකනායක මහත්මිය පවසයි.

අදාල සිදුවීම පිළිබදව පිරීක්ෂණයක් සදහා ඊයේ මධ්‍යම පළාත් ලේකම් කාර්යාලය වෙත අදාල බලධාරීන් කැදවා තිබුණු අතර, එහිදි මාධ්‍යට අදහස් දක්වමින් ආණ්ඩුකාරවරිය එසේ පැවසුවාය.

පසුගියදා මහනුවරදී පැවති මංගල උත්සවයකදී ගිනස් වාර්තාවක් තැබීම සදහා කිලෝමීටර් 3ක් දිග ඔසරි පොටක් ඔසවාගෙන යැමට මධ්‍යම පළාත් මහඇමතිවරයාගේ නියෝගයෙන් පාසල් ළමුන් යොදාගැනීම පිළිබදව දැඩි ආන්දෝලනයක් ඇතිව තිබුණා.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප