සිංගප්පූරු ආරක්ෂක නිලධාරියෙක් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙමින් සිටියදී ජීවිතක්ෂයට!!!

සිංගප්පූරුවේ අගමැතිවරයාගේ මෙරට සංචාරයට පෙර එනම් මෙරටට පැමිණීමට පෙර එරට විසින් යොදවා ඇති මෙරට ආරක්ෂක කටයුතු පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කිරීමට එරට (සිංගප්පූරුවේ) සිට පැමිණි එරට අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තුමේන්තුවේ ආරක්ෂක ප්‍රධානියෙකු සිංගප්පූරුවේ සිට මෙරටට පැමිණෙමින් තිබූ ගුවන් යානය තුලදීම ඇති වූ හදිසි හ්ර්ද්‍යභාදයකින් මරුමුවට පත්වී ඇත.

 

(Visited 11 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප