සිදුවූ දේපල හානිය සිසුන්ගේ අම්මලා තාත්තලා සීනි,පරිප්පු වලින් ගෙවයි – රාජිත

නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහල පිහිටුවීම සදහා සයිටම් ආයතනය, රාජ්‍ය බැංකුවකින් ලබා ගත් ණය මුදල වසර 10 ක් තුළ නිරවුල් කිරීමෙන් අනතුරුව එම රෝහල මුළුමනින්ම රජයේ හිමිකාරීත්වයට පත්වන බව සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක ප්‍රකාශ කළේය.

ඒ සඳහා උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය ලක්ෂ්මන් කිරිඇල්ල සහ සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න ඉදිරිපත් කළ කැබිනට් පත්‍රිකාවට ඊයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබුණි.

එහිදී අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක කියා සිටියේ ඉදිරියේදී ජයවර්ධනපුර රෝහල පාලනය කරන ආකාරයෙන් නෙවිල් ප්‍රනාන්දු රෝහලේද පාලනය සිදුකරන බවයි.

මෙහිදී මාධ්‍යවේදීන් සයිටම් ගැටළුව පිළිබඳව දිගින් දිගටම ප්‍රශ්න කළහ.

ඊට සම කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය රාජිත සේනාරත්න පිළිතුරු ලබාදෙමින් කියා සිටියේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට ශිෂ්‍යයින් කඩාවැදුණු අවස්ථාවේදී පොලීසිය කටයුතු කළ ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ජනපති පොලිස් කොමිසම හරහා කටයුතු ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවයි.එමෙන්ම සිසුන්ගෙන් වූ දේපල හානිය ඔවුන්ගේ දෙමව්පියන්ගේ සීනි වලින් හා පරිප්පු වලින් අයකරගන්නා බව ඔහු කියා සිටියේය.

(Visited 22 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප