සීගිරිය රැක ගැනීමට ලෝක උරුම කමිටුවක් ස්ථාපිත කරනවා!

සීගිරියේ දැව සහ පුරාවස්තු  සංහාරයක් සිදු වෙමින් පවතින බව මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර  නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය පවසයි.

ආණ්ඩුකාරවරිය සඳහන් කළේ සියලු පුරාවිද්‍යා ස්ථාන ආරක්ෂා කර ගැනීමට සියලු රාජ්‍ය නිලධාරින්ගෙන් සමන්විත ලෝක උරුම කමිටුවක් ස්ථාපිත කිරීමට පියවර ගන්නා බවය.

සීගිරියේ පුරා විද්‍යා ස්ථානවල නිරික්ෂණ චාරිකාවකට එක්විමෙන් අනතුරුව මාධ්‍ය  වෙත අදහස් දක්වමින් මධ්‍යම පළාත් ආණ්ඩුකාර නිලුකා ඒකනායක මහත්මිය මේ බව සදහන් කළාය.

(Visited 16 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප