සීයාගේ ව්‍යවස්ථාව තමයි හොඳ..නව ව්‍යවස්ථාවට කැමති රටේ සතුරෝ- J .Rගේ මුණුබුරා කියයි

බොහෝ රටවල් දියුණු වී ඇත්තේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය යටතේ බවත්, පවතින ව්‍යවස්ථාව අසාර්ථක එකක් බව පවසා නව ව්‍යවස්ථාවක් ගෙන ඒමට හදන පිරිස් රටේ මිතුරන් නොව සතුරන් බව ප්‍රථම විධායක ජනාධිපති ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහතාගේ මුණුබුරු ප්‍රදීප් ජයවර්ධන මහතා කියා සිටී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය මූලික වී නව ව්‍යවස්ථාව ගෙන ඒමට සූදානම්වන බවත්, මෙය සැබෑ එක්සත් ජාතික පක්ෂයදැයි ගැටළුවක් මතුවන බවත් ඒ මහතා වැඩිදුරටත් කියා සිටී.

 

(Visited 2 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප