සුසන්තිකා පඩිය අරන් ගියා..ප්‍රශ්නය ඉවරයි!!

පසුගිය දිනවල කතාබහට ලක්වූ සුසන්තිකා ජයසිංහ මහත්මියගේ ඔලිම්පික් පදක්කම වෙන්දේසි කිරීම පිළිබද ගැටලුවේ අලුත් තත්වය කුමක් දැයි මාධ්‍යවේදීන් දයාසිරි අමාත්‍යවරයාගෙන් විමසා සිටියා.
එතුමා එහිදී ප්‍රකාශ කර සිටියේ එම ප්‍රශ්නය මේ වන විට අවසන් බවයි.

(Visited 17 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප