සේරුවිල ඉපැරණි චෛත්‍යයක් සුද්ධ කර ඉවත් කරයි!

සේරුවිල – සාම්පූර් මාර්ගයේ “විදුර“ නාවික කදවුර ආසන්නයේ පිහිටි ඉපැරණි දාගැබක් ඩෝසර් කර ඇති බවට පොලිස් හදිසි ඇමතුම් ඒකකය වෙත පැමිණිළි ලැබී තිබෙන බවට වාර්තා වනවා.

ප්‍රදේශීය සභාව විසින් යම්කිසි ඉදිකිරීමක් සදහා අදාළ ස්ථානයේ කැණීමක් සිදුකර තිබෙන අතර පොලීසිය මැදිහත්වීමෙන් එම ඉදිකිරීම් නවතා තිබෙනවා.

මේ වන විට එම ස්ථානයේ පොලිස් ආරක්ෂාව යොදවා තිබෙන අතර අදාළ භූමිය පිළිබදව වැඩිදුර නිරීක්ෂණය සදහා පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවට භාර දී ඇති බවට වැඩිදුරටත් වාර්තා වන

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප