සෞදිය බයිස්කෝප් පෙන්නන්න පටන් ගනී.

සෞදි අරාබි පාලනය වසර 35 පුරා පනවා තිබු තහනම ඉවත් කරමින් චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවසර දීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

සෞදි අරාබියේ ඔටුන්න හිමි කුමරු වන මොහම්මෙද් බින් සල්මාන්ගේ සමාජ ප්‍රතිසංස්කරණ මාලාවේ එක් පියවරක් ලෙස මෙම ක්‍රියාව සැලකෙනවා.

මේ අනුව ලබන වසරේ සිට වාණිජ චිත්‍රපට ප්‍රදර්ශනය කිරීමට සෞදිය කටයුතු කරන අතර සෞදි සංස්කෘතික  සහ තොරතුරු අමාත්‍යාංශය සිනමා ශාලා සදහා අවශ්‍ය බලපත්‍ර ලබාදීමේ ක්‍රියාවලියද  කඩිනමින් ආරම්බ කරන බවටද ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප