සෞදි අරාබියට බැලස්ටික් මිසයිල් ප්‍රහාරයක්.

සවුදි අරබියාවට අද දින එල්ල කරන ලද  බැලස්ටික් මිසයිල් ප්‍රහාරයක් වලක්වා ගැනීමට එරට හමුදාවට හැකිව තිබෙනවා. ඔවුන් පවසන්නේ එම ප්‍රහාරය යේමනයෙන් පැමිණි බවත් මීට පෙර යේමනය දෙසින් පැමිණි බැලස්ටික් මිසයිල් ප්‍රහාරය කහිපයක් වලක්වා ගැනීමට තම හමුදාවට හැකිවූ බවත්ය. මෙම මිසයිල යේමන කැරලිකරුවන් හට ඉරානය විසින් ලබාදී ඇතයි සෞදි අරාබිය පවසනවා.

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප