හත් දෙනෙක් එකවර ගීතාට කරදර කරලා. ගීතා කුමාරසිංහ සියල්ල හෙළිකරයි.

ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය ජනහමුවකදී මෙලෙස අදහස් දැක්වීය.

“අපි මේ ජන්දෙන් පොහොට්ටුව දිනවනවා.හැබැයි දෙයියනේ මට හරිම කරදරයක් වෙලා තියෙන්නේ.
ඇයි දෙයියනේ මහින්ද මහත්තයාගෙන් එක ගමකින් හත් අට දෙනෙක් ඉල්ලනවා.ගමට ගියාම හාමුදුරුවනේ අපිට දෙන්න අපිට දෙන්න කියල ඉල්ලනවා.අනේ දෙයියනේ කොහොමද දෙන්නේ හත් අට දෙනෙකුට.
අනේ ඒකට මෛත්‍රීපාල මහත්තයාගේ පක්සේ කට්ටිය මිනිහෙක් හොයාගන්න නැතිව ගෙයක් ගෙයක් ගානේ යනවා.උන් කියන ආකාරයේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයක් එතන නෑ එතන ඉන්නේ එක්සත් ජාතික පක්සේ වලං හෝදන රිලව් ටිකක්.”

(Visited 20 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප