හමුදාවෙන් පැන ගිය සහ නිවාඩු නොගෙන රාජකාරියට වාර්තා නොකරන අයට රැකවරණය දෙන්න එපා!!

යුද හමුදාවෙන් පැන ගිය සහ නිවාඩු  නොගෙන රාජකාරියට වාර්තා  නොකර සිටින හමුදා සාමාජිකයින්ට රැකවරණ ලබාදීම දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව යුද හමුදා මූලස්ථානය පවසයි.
නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශක  බ්‍රිගේඩියර් රොෂාන් සෙනෙවිරත්න මහතා සඳහන් කළේ යුද හමුදාවෙන් පැන ගිය සහ නිවාඩු  නොගෙන රාජකාරියට වාර්තා  නොකර සිටින ඇතැම් හමුදා සාමාජිකයින් අසත්‍ය තොරතුරු සපයා විවිධ ආයතනයන්හි සේවයේ යෙදී සිටින බවට තොරතුරු ලැබී ඇති බවයි.
එවැනි හමුදා සාමාජිකයින් හට රැකියා අවස්ථා සැලසීම හා රැකවරණය ලබාදීම රටේ පවතින නීතියට අනුව අධිකරණයෙන් දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් බව බ්‍රිගේඩියර් රොෂාන් සෙනෙවිරත්න මහතා පෙන්වා දෙයි.
(Visited 37 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප