හිටපු ජනපතිගේ මුණුපුරාගේ තීන්දුව රටට හෙළි කරයි.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් මෙවර පළාත් පාලන තරගට තරග වදින හිටපු ජනපති ජේ.ආර් ජයවර්ධන මහතාගේ මුණුපුරා වන ප්‍රදීප් ජයවර්දන මහතා ඊයේ සිය මංගල රැලියට එක වෙමින් දැක්වූ අදහස්

“ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ දර්ශනය අද නෑ.එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්ති අද නෑ.ඒ වාගේම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයෝ නෑ.කිසි සැලැස්මක් නැතිව ඉදිරියට යන පක්ෂයක් තමයි අද තියෙන්නේ.ඒ නිසා මට හැකියාවක් නෑ අවශ්‍යතාවයක් නෑ මම කැමති නෑ මේ පක්ෂය නියෝජනය කරලා මේ පක්ෂයෙන් ඉදිරිපත්වෙන්න.මගේ සීයා මේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය ඇතිකෙරුවේ විශාල දෙයක් මේ රටට කරන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් හැටියට.විධායක ජනාධිපති වරයා අද ඉන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්සේ.එම නිසා යම්කිසි දෙයක් කරන්න යනවානම් හොදම තැන තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අද. ඒක නිසා තමයි මම මේ තීරණය අරගත්තේ.”

(Visited 11 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප