හිටපු ජනාධිපතිගෙ ආරක්ෂයින් 42 ක් කොළඹට

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක නිලධාරින් අතරින් සහකාර පොලීස් අධිකාරිවරයෙක්, පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් දෙකක්, උප පොලිස් පරීක්ෂකවරුන් පහක් ද ඇතුලත්ව ආරක්ෂාව  වෙනුවෙන් යොදවා තිබු ආරක්ෂකයින් 42 ක් එකවරම සේවා අවස්ථා යනුවෙන් බව පවසමින් ඇමති ආරක්ෂක අංශය වෙත අද රාත්‍රී 09 පෙර වාර්තා කරන ලෙස ඇමති ආරක්ෂක මුලස්ථානයෙන්  දැනුම් දී තිබේ

මෙය දේශපාලන පළිගැනීම් මත සිදුකල ස්ථාන මාරුවක් බවත් මිට පෙරද මේ ආකාරයෙන් හිටිපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආරක්ෂක අංශයේ ආරක්ෂක නිලධාරින් මේ අයුරින් මාරු කල බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ මාධ්‍ය අංශය නිවේදනය කරයි.
(Visited 17 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප