හිතුවක්කාරී තාත්තාට හිතුවක්කාර පුතාගෙන් සැමරුම්.

උතුරු කොරියාවේ හිතුවක්කාරී නායකයා ලෙස සැලකෙන කිම් ජොන්ග්ගේ 6 වැනි අනුස්මරණ අදට යෙදී ඇත.2011 වසරේ දෙසැම්බර් 17 වන දින කිම් ජොන්ග් අවසානය සිදුවිය.
ඒ වෙනුවෙන් ඔහුගේ පුත් 2වැනි කිම්ජොන්ග් විශේෂ වැඩසටහන් එරට තුල යොදා ඇත.
එම සැමරුම් උත්සවය සදහා rocket යොදාගන්නා අතර හමුදා සරඹ ප්‍රදර්ශන පැවැත්වීමටද කටයුතු යොදා ඇත.
ඊයේ සිටම අද දක්වා එරට සියලුම විනෝද උත්සව සහ මත්පැන් පානය ඇතුළු සියලු විනෝද කටයුතු නවත්වා තිබෙනවා.

(Visited 6 times, 1 visits today)

කාටූන්

ජයාරූප