හින්දු බැතිමතුන් අද තෛයිපොංගල් උත්සවය සමරයි!

හින්දු බැතිමතුන් උත්සවශ්‍රීයෙන් සමරන 2018 තෛයිපොංගල් උත්සවය අදට යෙදී ඇත.

හින්දු බැතිමතුන් විසින් මෙය සමරනු ලබන්නේ සූර්ය දෙවි වන්දනාව ප්‍රමුඛ කර ගනිමින් පවත්වන්නාවූ සංස්කෘතික මංගල්‍යයක් ලෙසයි.

මෙම උත්සවය නිමිත්තෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සහ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් සුබ පැතුම් පණිවිඩ එක්කර තිබුණි.

editor

(Visited 4 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

කාටූන්

ජයාරූප